Utsetter du noen for vold og trusler?

Har du problemer med å kontrollere temperamentet ditt, eller utsetter du dine nærmeste for vold og trusler? Kjenner du noen som trenger hjelp med aggresjon og sinne? Dette er mer vanlig enn vi liker å tro.

Personer som utsetter andre for vold, trenger også hjelp. Profesjonell hjelp kan bidra til at du får det bedre med deg selv, og at dine nærmeste får det bedre sammen med deg. Hvis du erkjenner at du har et voldsproblem, er du nærmere en løsning.

Ta kontakt med hjelpeapparatet: