Sjekk faresignaler – Finner du deg i for mye?

Alle par kan krangle og være uenige. Det skal likevel ikke være sånn at du er redd eller utrygg når du er sammen med partneren din. Du skal ikke måtte passe på hva du sier og gjør for å unngå at den du er sammen med blir sint. Å være i et forhold skal være trygt. Det skal gå an å være uenige, ha egne meninger og ville noe annet enn den du er sammen med.

Sjekk faresignaler gir ingen fasit, verken for deg eller den du er sammen med, men kan hjelpe deg å tenke over din egen situasjon, og finne ut om du bør snakke med noen eller søke hjelp.

Ingen av svarene dine lagres eller brukes av Politiet på noen måte.

Start
1 av 10
Har du opplevd at den du er sammen med...

Gjør narr av deg eller ydmyker deg?

ja
nei
2 av 10
Har du opplevd at den du er sammen med...

Truer deg eller skjeller deg ut?

ja
nei
3 av 10
Har du opplevd at den du er sammen med...

Ødelegger, kaster eller knuser ting slik at det skremmer deg?

ja
nei
4 av 10
Har du opplevd at den du er sammen med...

Holder deg fast eller rister deg?

ja
nei
5 av 10
Har du opplevd at den du er sammen med...

Slår, sparker eller tar kvelertak på deg?

ja
nei
6 av 10
Har du opplevd at den du er sammen med...

Truer eller presser deg til å ha sex?

ja
nei
7 av 10
Har du opplevd at den du er sammen med...

Sender deg eller poster stygge meldinger på mobil eller nett, eller truer med å legge ut ting om deg på sosiale medier?

ja
nei
8 av 10
Har du opplevd at den du er sammen med...

Hele tiden sjekker hva du gjør, hvor du er og hvem du er sammen med, for eksempel ved å bruke din mobil eller gå inn på din profil på sosiale medier?

ja
nei
9 av 10
Har du opplevd at den du er sammen med...

Hindrer deg i å besøke venner eller familie, eller oppfører seg slik at du lar være å besøke andre for å unngå bråk?

ja
nei
10 av 10
Har du opplevd at den du er sammen med...

Nekter deg å bestemme over egen økonomi for eksempel ved å begrense din kontroll over egen eller felles bankkonto, eller forhindre deg i å ha en inntekt?

ja
nei
Vis resultat

Spørsmålene handler om ulike typer av faresignaler og vold – både alvorlige enkelthendelser, men også de mange små og store krenkelsene som blir brukt for å kontrollere partneren og som kan skape en utrygg hverdag.

Du har svart nei på alle spørsmålene, og det er bra. Det kan være greit å kjenne til hvilke faresignaler du skal være oppmerksom på i et parforhold. Kanskje kjenner du noen som har opplevd noe av dette?

Vold i nære relasjoner er ingen privatsak, men angår oss alle. Her kan du lære mer eller varsle om vold.

Sjekklisten er laget i samarbeid med Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS).

Vil du ta sjekken på nytt?

Spørsmålene handler om ulike typer av faresignaler og vold – både alvorlige enkelthendelser, men også de mange små og store krenkelsene som blir brukt for å kontrollere partneren og som kan skape en utrygg hverdag.

Du har svart ja på noen av spørsmålene. De fleste tenker på vold som det å bli slått, sparket eller fysisk skadet. Å bli holdt fast mot sin vilje, få en ørefik, bli skjelt ut, ydmyket eller kontrollert er også former for vold.

Det kan være vanskelig å ta inn over seg at den du er sammen med, ydmyker deg eller gjør deg utrygg. Dette er faresignaler du skal være oppmerksom på og som kan være starten på noe mer alvorlig. Ofte kan det være nyttig med hjelp utenfra. Du kan snakke med noen du stoler på – en venn, noen i familien, en kollega eller en annen du kjenner. Du kan også ta kontakt med noen som jobber med dette, som kan gi deg råd og hjelp – hjelpetjenestene.

Sjekklisten er laget i samarbeid med Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress(NKVTS).

Vil du ta sjekken på nytt?

Spørsmålene handler om ulike typer av faresignaler og vold – både alvorlige enkelthendelser, men også de mange små og store krenkelsene som blir brukt for å kontrollere partneren og som kan skape en utrygg hverdag.

Du har svart ja på noen av spørsmålene. Ingen former for trusler, tvang og vold hører hjemme i et parforhold eller i familien.

Dine svar tyder på at du blir utsatt for vold. Det kan være tungt å ta inn over seg at den du er sammen med, utsetter deg for noe så alvorlig. Vi vet det kan være vanskelig å komme ut av denne type forhold, og volden slutter ofte ikke uten hjelp utenfra.

Ta kontakt med politiet på direktenummer 02800 dersom du ønsker å anmelde eller søke råd og veiledning om det du opplever. Se de ulike hjelpetjenestenes kontaktinformasjon.

Dersom du er i fare, kontakt politiets nødnummer 112.

Sjekklisten er laget i samarbeid med Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS).

Vil du ta sjekken på nytt?

Spørsmålene handler om ulike typer av faresignaler og vold – både alvorlige enkelthendelser, men også de mange krenkelsene som blir brukt for å kontrollere partneren og som kan skape en utrygg hverdag.

Ingen former for trusler, tvang og vold hører hjemme i et parforhold eller i familien.

Dine svar tyder på at du blir utsatt både for kontroll og alvorlig vold. Dette er en type voldelig forhold det kan være vanskelig å komme ut av på egen hånd. Volden slutter ofte ikke uten hjelp utenfra, og vi oppfordrer deg til å søke hjelp så snart som mulig.

Ta kontakt med politiet på direktenummer 02800 dersom du ønsker å anmelde eller søke råd og veiledning om det du opplever. Se de ulike hjelpetjenestenes kontaktinformasjon.

Finn krisesenter og overgrepsmottak nær deg

Dersom du er i fare, kontakt politiets nødnummer 112.

Sjekklisten er laget i samarbeid med Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS).

Vil du ta sjekken på nytt?