Sjekk faresignaler – Behandler du partneren din bra?

Alle par kan krangle og være uenige. Det skal likevel ikke være sånn at du gjør partneren din redd eller utrygg. Å være i et forhold skal være trygt for begge parter. Det skal gå an å være uenige, ha egne meninger og ville noe annet enn den du er sammen med.

Sjekk faresignaler gir ingen fasit, verken for deg eller den du er sammen med, men kan hjelpe deg å tenke over din egen situasjon, og finne ut om du bør snakke med noen, eller søke hjelp.

Ingen av svarene dine lagres eller brukes av Politiet på noen måte.

Start
1 av 10
Har du gjort noe av dette mot den du er sammen med:

Gjort narr av eller ydmyket?

ja
nei
2 av 10
Har du gjort noe av dette mot den du er sammen med:

Truet eller skjelt ut?

ja
nei
3 av 10
Har du gjort noe av dette mot den du er sammen med:

Ødelagt, kastet eller knust ting slik at det skremmer partneren din?

ja
nei
4 av 10
Har du gjort noe av dette mot den du er sammen med:

Holdt fast eller ristet?

ja
nei
5 av 10
Har du gjort noe av dette mot den du er sammen med:

Slått, sparket eller tatt kvelertak på?

ja
nei
6 av 10
Har du gjort noe av dette mot den du er sammen med:

Truet eller presset til å ha sex?

ja
nei
7 av 10
Har du gjort noe av dette mot den du er sammen med:

Sendt eller postet stygge meldinger på mobil eller nett, eller truet med å legge ut ting på sosiale medier?

ja
nei
8 av 10
Har du gjort noe av dette mot den du er sammen med:

Hele tiden sjekket hvor den du er sammen med er, hva hun eller han gjør, og med hvem, for eksempel ved å bruke hennes eller hans mobil eller gå inn på hennes eller hans profil på sosiale medier?

ja
nei
9 av 10
Har du gjort noe av dette mot den du er sammen med:

Hindret eller gjort det vanskelig for den du er sammen med å besøke venner eller familie?

ja
nei
10 av 10
Har du gjort noe av dette mot den du er sammen med:

Nektet partneren å bestemme over egen økonomi for eksempel ved å begrense dens kontroll over egen eller felles bankkonto, eller forhindret denne i å ha en inntekt?

ja
nei
Vis resultat

Spørsmålene handler om ulike typer av faresignaler og vold – både alvorlige enkelthendelser, men også de mange små og store krenkelsene som blir brukt for å kontrollere partneren og som kan skape en utrygg hverdag.

Du har svart nei på alle spørsmålene, og det er bra. Det kan være greit å kjenne til hvilke faresignaler du skal være oppmerksom på i et parforhold. Kanskje kjenner du igjen slik adferd hos andre?

Vold i nære relasjoner er ingen privatsak, men angår oss alle. Her kan du lære mer eller varsle om vold.

Sjekklisten er laget i samarbeid med Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS).

Vil du ta sjekken på nytt?

Spørsmålene handler om ulike typer av faresignaler og vold – både alvorlige enkelthendelser, men også de mange små og store krenkelsene som blir brukt for å kontrollere partneren og som til sammen kan skape en utrygg hverdag.

Du har svart ja på noen av spørsmålene. De fleste tenker på vold som det å bli slått, sparket eller fysisk skadet. Det å bli holdt fast mot sin vilje, få en ørefik, bli skjelt ut, ydmyket eller kontrollert er også former for vold.

Dette er adferd som gjør partneren din utrygg. Det er viktig å endre adferd så tidlig som mulig, av hensyn til både deg og din partner.

Det kan være vanskelig å innse at man har et problem med for eksempel sjalusi, aggresjon eller vold. Du kan få hjelp til å håndtere dette på andre måter.

Sjekklisten er laget i samarbeid med Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS).

Vil du ta sjekken på nytt?

Spørsmålene handler om ulike typer av faresignaler og vold – både alvorlige enkelthendelser, men også de mange små og store krenkelsene som blir brukt for å kontrollere partneren og som til sammen kan skape en utrygg hverdag.

Du har svart ja på noen av spørsmålene. Ingen former for trusler, tvang og vold hører hjemme i et parforhold eller i familien.

Dine svar tyder på at du utøver vold mot den du er sammen med. Dette er adferd som skader partneren din. Det er viktig å stoppe og be om hjelp så tidlig som mulig, av hensyn til både deg og din partner.

Det kan være vanskelig å innse at man har et problem med for eksempel sjalusi, aggresjon eller vold. Hvis du erkjenner dette, er du nærmere en løsning. Du kan få hjelp til å håndtere dette på andre måter.

Sjekklisten er laget i samarbeid med Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS).

Vil du ta sjekken på nytt?

Spørsmålene handler om ulike typer av faresignaler og vold – både alvorlige enkelthendelser, men også de mange krenkelsene som blir brukt for å kontrollere partneren og som til sammen kan skape en utrygg hverdag.

Ingen former for trusler, tvang og vold hører hjemme i et parforhold eller i familien.

Dine svar tyder på at du utøver både kontroll og alvorlig vold mot den du er sammen med. Dette er adferd som skader partneren din og som kan være vanskelig å håndtere selv.

Det er viktig å stoppe og be om hjelp så tidlig som mulig, av hensyn til både deg og din partner.

Sjekklisten er laget i samarbeid med Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS).

Vil du ta sjekken på nytt?