Kjenner du til noen som er voldsutsatt?

Flere bør varsle om vold, trusler eller personer de er bekymret for. Det handler ikke om hvor mye som skal til for at du skal varsle, men hvor lite. Din henvendelse kan være den ene brikken som mangler for at politiet og hjelpeapparatet kan gjenkjenne mønsteret av et voldsregime.

Tegn og signaler

Det kan være vanskelig å se om en person er utsatt for vold. Noen tegn kan være: (listen er ikke uttømmende)

  • blåmerker, brudd og andre skader
  • bortforklaringer (falt i trappa, gikk på døra osv.)
  • isolering
  • barn som vegrer seg for å gå hjem
  • rusmiddelbruk
  • endring av adferd
  • aggressiv oppførsel

Dette er ikke sikre signaler. Det viktigste er å bry seg om og være opptatt av hvordan den man er bekymret for, har det.

Har du mistanke om at noen du kjenner er utsatt for vold og trusler?
Her finner du en oversikt over hjelpetjenestene.

Har du mistanke om at noen du kjenner utøver vold og trusler?
Her finner du en oversikt over hjelpetjenestene.