Hva er vold i nære relasjoner?

Vold i nære relasjoner (også omtalt som partnervold eller familievold) omfatter all fysisk og psykisk vold og trusler mellom nåværende og tidligere familiemedlemmer, og den omfatter også barn som er vitne til volden. Straffbar kjønnslemlestelse og tvangsekteskap faller også inn under begrepet. Vold i nære relasjoner er straffbart etter norsk lov.

Ulike former for vold:

 • Fysisk
  (slag, spark, dytting, innesperring, isolering, angrep med ulike gjenstander, kvelertak etc.)
 • Seksuell
  (seksuelle overgrep eller trusler om seksuelle overgrep)
 • Materiell
  (knusing, ødeleggelse og kasting av gjenstander, slag i vegger og dører etc.)
 • Psykisk
  (bruk av ord og stemme som kontrollerer, skader eller krenker etc.)
 • Økonomisk
  (den ene partneren nektes å ha kontroll over egen eller felles økonomi)
 • Sosial
  (sosial isolasjon, ekskludering, begrenset bevegelsesfrihet)
 • Latent
  (vold som «ligger i lufta», en spesiell stemning før eller etter en voldsepisode)
 • Vold i oppdragelsesøyemed
  (fysisk og psykisk avstraffelse som en del av oppdragelsen for å endre adferden til barn og unge).

Mange av disse er direkte straffbare etter norsk lov, mens andre er krenkelser som også kan være straffbare avhengig av alvorlighetsgrad, hyppighet eller kontekst.

Ingen skal behøve å frykte sine nærmeste. Vold og trusler i nåværende og tidligere parforhold, eller mellom nære familiemedlemmer, er en stor belastning for dem det gjelder. Vold i nære relasjoner er et samfunnsproblem og ikke en privatsak. Du skal være trygg på at dette er saker politiet tar på alvor.

Les mer om vold i nære relasjoner på regjeringen.no