Er du utsatt for vold?

Du må kontakte politiet hvis du blir skadet, truet, er redd for å bli utsatt for vold eller frykter for ditt liv.

Politiet: 02800 eller nødnummer 112.

Politiet skal beskytte personer og forebygge lovbrudd. Du kan få råd og bistand ved å ringe til politiet og snakke med dem som arbeider med fagfeltet vold i nære relasjoner i ditt politidistrikt.

Les mer om politiets rolle og hva politiet kan bistå med.

Vold i nære relasjoner rammer både kvinner og menn. Begge kjønn kan være utøvere av slike handlinger. Kvinner er imidlertid oftere utsatt for gjentakende alvorlig vold og seksuelle overgrep fra sin partner enn menn.

Noen grupper er ekstra sårbare for vold i nære relasjoner. Faktorer som kan påvirke sårbarheten er kjønn, alder, funksjonsevne, seksuell orientering og sosioøkonomisk bakgrunn. Sårbarheten kan også øke ved for eksempel graviditet, migrasjon og rus.

Råd til volds- og trusselutsatte:

 • Kjenn telefonnummeret til politiet og ditt lokale krisesenter.
 • Fortell om situasjonen til en du stoler på (familiemedlem, venn, kollega, nabo o.l.).
 • Avtal et kodeord som du kan bruke ved en krisesituasjon.
 • Hvis du er skadet, gå til en lege eller legevakt og be de dokumentere hva som har skjedd.
 • Noter voldelige hendelser og trusler, og datoer for disse.
 • Ta vare på bevis fra fysiske overgrep, som for eksempel bilder.
 • Bruk nettvett. Vær forsiktig med bruk av Internett, sosiale medier og mobiltelefon. Fjern historikken fra nettleseren din og slett meldinger som avslører dine planer. Få hjelp til å slå av posisjonering. Bilder på nett kan vise hvor du er.
 • Dersom du vurderer å forlate en voldelig partner, må du være oppmerksom på en mulig opptrapping av volden ved et brudd.
 • Planlegg et trygt sted hvor barna kan være.
 • Fortell barna at de skal holde seg i trygghet; det er ikke deres oppgave å beskytte deg i en akutt situasjon.
 • Navnebytte kombinert med for eksempel adressesperre vil kunne gjøre oppsporing vanskeligere og dermed redusere risikoen for trusler. Dette bør gjøres i samarbeid med politiet. Ta kontakt med ditt lokale politidistrikt for veiledning.

Dersom en av partene forlater forholdet eller voldsutøver har fått besøksforbud:

 • Ta kontakt med politiet umiddelbart dersom besøksforbudet ikke blir overholdt.
 • Endre dine rutiner og tidsskjema, for eksempel arbeidstider og rute til jobb, butikk, skole etc.
 • Ha med deg en kopi av besøksforbudet.
 • Informer venner, naboer, arbeidsgiver og barnas skole om besøksforbudet.
 • Gjør avtale med betrodde naboer om å være oppmerksom på og rapportere uregelmessigheter ved boligen og i nabolaget til politiet. Tilsvarende avtaler kan gjøres med arbeidsgiver og arbeidskolleger.
 • Endring av bank-/kontonummer
 • Oppsigelse av telefon/mobiltelefon
 • Hemmelig telefonnummer
 • Låste bildører under kjøring
 • Bytting av passord på MinID, dersom man ikke benytter seg av Buypass eller tippekort
 • Sletting av kontoer på sosiale medier

Tekniske løsninger til beskyttelse kan være knyttet til bolig, kjøretøy og garasje.

Dette gjøres i samarbeid med den som er truet og eventuelt andre etater og institusjoner. Aktuelle tiltak kan være:

 • Bytting av låser og installering av sikkerhetslås
 • Fast belysning av inngangsparti og adkomstveier til bolig, ved hjelp av en bevegelsessensor som aktiverer lyskilder ved boligen
 • Fjerning av navneskilt fra dør, tavle for dørtelefon
 • Skaff postboks eller få posten sendt til bekjente
 • Montering av kikkhull i inngangsdører
 • Sikring av vinduer mot innbrudd og eventuelt innsyn
 • Installasjon av innbruddsalarm, med eller uten video-overvåking
 • Sørge for at bopelen ser bebodd ut; ved midlertidig relokalisering bør forholdene legges til rette slik at boligen likevel fremstår som bebodd
 • Lån mobiltelefon eller få bistand til etablering av hemmelig telefonnummer

Dette kan virke som en overveldende og lang liste. Ikke tenk at du skal løse dette selv, men ta kontakt for å få støtte fra politi og hjelpeapparat. Det er vår jobb å hjelpe og beskytte deg.